Kızılırmak mahallesi 1446. cadde Alternatif Plaza Kat:7 No :25 Çukurambar - Çankaya/ ANKARA

AİLE DESTEK PROGRAMI


Aile çocuklarımızın kişilik ve davranış gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Aile Destek Programı ile ebeveynlere çocuk gelişimi hakkında bilgilendirme yapılır, ebeveynler çocuklarının sosyal ve akademik becerilerinin yanı sıra özgüvenlerini de arttırma konusunda destek alırlar. Bu destek ile çocuklarımızda özgüven, sosyal beceriler ve okul başarılarında artış sağlanır.

Anne- baba programlarının genel amacı, anne-babaların çocuklarına karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmak ve aile içerisinde ki etkileşimle birlikte, çocukların da aile içi iletişime yönelik olumlu davranışlar geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Çocuk ve ergen gelişimine etkisini belirlemeye yönelik yapılan destek programına paralel olarak anne-babaların çocukları ile iletişim becerilerini geliştirerek çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlama amaçlanmaktadır.

Anne-baba olarak bazen çocuğumuzun bizi anlamadığını ya da bizim çocuğumuzu anlamakta güçlük çektiğimizi düşünürüz hatta bazen iletişimde tıkandığımızı hissederiz. Bunun birçok sebebi olabilir. Çocuklarımızın okul hayatındaki tutumları, ders çalışma alışkınlıkları, sağlıklı etkileşimden uzak durmaları, iletişim yolları ve daha bir çok konuda ebeveynlerle iş birliği içinde hareket etmekteyiz. Aile destek programında aile içi daha etkili ve sağlıklı iletişimin sağlandığı bir aile yapısı hedeflenir. Etkili ve sağlıklı iletişimi sağlayan aile mutlu bir ailedir. Bu ailelerin çocukları; özgüveni yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, okul hayatında başarılı bir bireyler olurlar.