Kızılırmak mahallesi 1446. cadde Alternatif Plaza Kat:7 No :25 Çukurambar - Çankaya/ ANKARA

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

DEHB toplum da tipik olarak yedi yaşından önce sık görülen; dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki sorunlarla karakterize olan, en belirgin olarak okul hayatının başlaması ile kendini gösteren ciddi bir bozukluktur. Doğru müdahale edildiği zaman sağlanan belirgin düzelme, müdahale edilmediğinde psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol açmaktadır. Dikkat eksikliğinin nedeni kalıtım, doğum zorluğu, anne sütü almama ya da yeterli alamama, ateşli hastalıklar, kafa darbesi, yetiştirilme tarzı ve duygusal travmalar olabilmektedir. DEHB 3 temel belirtiden oluşmaktadır. Bunlar:
  1. Dikkat Eksikliği
  2. Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik)
  3. Dürtüsellik
Bu 3 temel belirti çocukluk veya ergenlik dönemindeki bireyin evde ve okulda öğrenme bozukluklarına, uyum güçlüklerine sebep olmaktadır. Dikkat Eksikliğinde Karşılaşılan En Belirgin Belirtiler Hiperaktivite Bozukluğunda Karşılaşılan En Belirgin Belirtiler Dürtüsellik Bozukluğunda Karşılaşılan En Belirgin Belirtiler Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bazı çocuklarda bazen ayrı ayrı görülebilirken genel anlamda bu iki rahatsızlık aynı anda görülmektedir. Bu iki rahatsızlığın aynı anda görüldüğü çocuklar tıpkı diğer çocuklar gibi normal, normalaltı ya da normalüstü zekâya sahip olabilirler. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuğun var olan zekâ potansiyelini kullanmasında çocuğun önüne çıkan bir engeldir çünkü DEHB beceri değil performans sorunudur. DEHB çocuk ‘yaramaz’ tanımına indirgenemeyecek ciddi bir bozukluktur. Eğer müdahale edilmezse yaşam kalitesini düşüren, yetişkinlikte de devam edecek olan bir bozukluktur. DEHB sürecinin düzelme olmadan kesilmesi; iş gücü kaybı, yaşam kalitesi azalması, eş tanıların artması gibi pek çok soruna yol açabilmektedir. Ama en önemlisi çocuğun eğitim hayatında ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Öğrenci; öğrenme, kavrama, uyum, adaptasyon vb sınıf içerisinde gerekli olabilecek birçok koşulu sağlayamamaktadır. Sadece akademik başarı olumsuz etkilenmemektedir, bu durum beraberinde sosyal ilişkilerde de olumsuz işlevsellik göstermektedir. Dikkat eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu vakalarının yaklaşık %90’ı başarıyla düzelme göstermektedir. Yaşamı olumsuz etkileyen her şey için tanımamız, önlem almamız ve mücadele etmemiz gerekmektedir. Merkezimiz bu bağlamda en doğru yöntemler ile en iyi hizmeti sunmaktadır.