Kızılırmak mahallesi 1446. cadde Alternatif Plaza Kat:7 No :25 Çukurambar - Çankaya/ ANKARA

HAFIZA GELİŞTİRME – GELİŞMİŞ ÖĞRENME SAĞLAMA

Öğrenilen tüm bilgilerin işlenmesi sonucu beynimizde saklanması ve ihtiyaç anında geri çağrılabilmesi yani hatırlanması hafızayı oluşturmaktadır. Hafızamızın bir sınırı yoktur ve hafızamız büyük bir bilgi depolama alanıdır. Hafızamızın daha etkin ve verimli kullanılabilmesi hafıza geliştirme ile mümkün olabilmektedir. Hafıza geliştirme de ki amaç kayıt alanımızı yani belleği büyütmek değil, öğrenilen bilginin daha kalıcı olması sağlanarak depolanması ve depolanan bilgilerin geri çağrılması işlemlerinin hızını, etkinliğini, verimini ve kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Güçlü bir hafıza iş hayatında, okul hayatında ve yaşam döngümüzde bizlere ciddi katkılar sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz çağ bilginin hızla çoğaldığı ve hızla tüketildiği bir çağdır. Öğrenilen bilgiyi uzun süre hafıza da tutmak, bilgiyi öğrenip daha çabuk unutan kişilerden daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Güçlü bir hafıza başarının anahtarıdır. Bunun dışında hafıza geliştirme sağlıklı iletişim için de önemli bir unsurdur. Tanıştığımız kişilerin isimlerini ve yüzlerini hafızada tutabilme, iletişim anında belirli bir zaman öncesinden tanıştığınız kişiyi sima olarak tanıma veya ismiyle hitap etme sağlıklı iletişimi beraberinde getirir. Böyle bir durumda karşımızdaki değer verildiğini hisseder. Gelişmiş bir hafıza en çok okul hayatında katkı sağlamaktadır. Öğretmenin derste anlattığı bilgileri hafızasıza alıp, hafızasında uzun süre tutabilen ve ihtiyaç anında geri çağrılmasını başarı ile yapabilen öğrencinin ders dışında sosyal faaliyetlere ve sosyal ilişkilere zaman ayırması için fırsat doğurur. Eğitim sistemimizin ön gördüğü sınav sisteminde (Liseye giriş- Üniversiteye giriş sınavları) : öğrencinin uzun yıllar gördüğü derslerin hafızada daha çok bilgi, daha düzenli bir şekilde, gerekli olduğunda hatırlanacak şekilde depolanması sınavlarda başarı elde etmenizi sağlayacaktır. Bir öğrencinin akademik başarısı sınavdan aldığı notlar ile ilişkilendirilir. Okul hayatında sıkça sınava tabi tutulan öğrencilerin sınavlarda güçlü yani gelişmiş bir hafıza sayesinde daha az çabayla daha çok başarı elde edebileceğini söylenebilinir. Bu öğrenciler için hem motive edici hem de zamandan kazanmak olur. Hafıza geliştirme sınavlarda kaygı ve stres kontrolü sağlamaktadır. Sınavlarda (test-yazılı-sözlü) bilginin güçlü hafıza sayesinde öğrenmeyi kolaylaştırması ve kalıcı hale getirmesi öğrenciye kendini güvenme hissi sağlar. Öğrenci kendinden daha emin olur, daha az heyecanlanır. Çünkü bilgi hafızadan geri çağrıldığında gerekli işlevi görecek ve bu sayede sınav başarı ile sonuçlanacaktır. Bunların dışında güçlü bir hafıza öğrencinin zaman kaybetmesine engel olacaktır. Hangi gün hangi dersin olduğu hafıza düzenli bir işleyiş içinde olduğu için derse hazırlık kısmı öğrenci için daha sistematik bir hal alacaktır. Derslerde görülen ve derslerin en can alıcı kısmı olan: tarihler, formüller, çarpım tablosu ve yabancı dil öğrenimi için yeni kelimeler vb birçok bilgi daha kısa sürede, daha keyifli bir şekilde hafızada gelişecek ve daha kalıcı olacaktır. Bu sayede öğrenme daha da güçlenecektir. Hem eğitim hayatında akademik başarı hem de kişisel gelişim fırsatı sunan hafıza geliştirme kişinin beyin gücünü büyük oranda arttırmaktadır. Gelişmiş hafıza gelişmiş ve kalıcı öğrenmeyi sağladığı için beynin güçlendirilmesi ve beynin gerçek potansiyelini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Merkezimizin amacı: ‘öğrenmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı hale getirmek, unutmayı azaltmak ve hatırlamayı kolaylaştırmak’ prensibine bağlı en doğru yöntemler ile en kaliteli hizmeti sunmaktır.