Kızılırmak mahallesi 1446. cadde Alternatif Plaza Kat:7 No :25 Çukurambar - Çankaya/ ANKARA

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

İnsanları diğer canlılardan farklı kılan en temel detay öğrenmedir.
İnsan var oluşuyla pek çok davranış öğrenir. Emekleme, yürüme, koşma, öz bakım becerileri, oynama, okuma-yazma gibi davranışlar öğrenmenin sonucudur.
Öğrenme kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir ve kişileri birbirinden ayıran en büyük özellik öğrenmedir.
Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyin kesinlikle zeka problemi yaşamadığını ifade edebiliriz.
Öğrenme güçlüğü zeka ile bağdaştırılmamalıdır. Çocuğunuzu, hesaplama becerilerinin zayıf olması, yazma becerilerinin zayıf olması ya da yazılı bir metni okurken zorlanması şeklinde olumsuz etkilemektedir.
Öğrenme güçlüğü özellikle çocukların eğitim hayatında zorlu bir süreç yaşamalarına neden olur.

Öğrenme güçlüğü okul öncesi ve okul döneminde kendini belirgin olarak gösterir.

Erken çocuklukta yani okul öncesi dönemde karşılaştığınız şu davranışlar öğrenme güçlüğünün ilk belirtilerinin bazılarıdır:

 • Dil gelişiminde problemler yaşarlar, akranlarına göre daha geç konuşmaya başlarlar.
 • Bazı harflerin teleffuzunda sorun yaşarlar. (r lere y demek gibi)
 • Sayı, harf ve renkleri öğrenmede güçlük yaşarlar.
 • Konuşmaya başladıktan sonra konuşmada bozukluklar yaşarlar. Hecelerin yerlerini karıştırırlar veya sessiz harflerin yerlerini değiştirirler. (şeftali-feştali, portakal-porkatal vb )
 • Zaman kavramlarını anlamada zorluk yaşarlar. (dün, bugün ve yarın kavramlarını ayırt edemezler
 • Kavram gelişiminde zayıflık vardır, bu sebeple öğrenme yavaş ve zayıf ilerler.
 • Öz bakım becerilerini yerine getirebilecek durumda olsalar bile bu konuda eksik kalırlar.
 • Hafızada güçlük yaşarlar. Birçok konuda unutkan olabilirler.
 • Yer-yön konusunda problemler yaşarlar. (Sağ-sol, kuzey-güney vb yönleri bulma, bilme ve kullanma da sorun yaşarlar.)
 • Hiperaktif olabilirler, onları izlerken bile yorulabilirsiniz.
 • El göz koordinasyonunda problemler yaşarlar. Göz kontağı kurmaktan kaçınabilirler.
 • Görsel hafızada problemler yaşarlar. Zihnin o görsel kareyi tekrar çağırması ve hafıza da tutması çok zor olabilmektedir.

Öğrenme güçlüğünün en temel belirtileri genelde okul döneminde kendini gösterir. Genellikle çocuk okula başlayıp, ilk senede yaşadığı öğrenme problemleriyle dikkat çeker. Okul döneminde karşılaştığınız şu davranışlar öğrenme güçlüğünün en ayırıcı belirtileri arasında yer alır ve aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilmelidir.

 • Okula başladıkları ilk dönemde okuma-yazmayı öğrenirken akranlarına göre daha fazla problem yaşarlar ve çok zorlanırlar.
 • Okul başarısında inişler yaşarlar, sahip oldukları zeka daha fazlasını gerektirirken onlar istenilen başarıyı gösteremeyebilirler.
 • Kitap okumaya karşı direnç gösterirler, sürekli bir kaçma eğilimleri vardır ve okuma esnasında da sürekli esnerler.
 • Okuma hızları düşüktür, heceleyerek okurlar ve okurken parmakları ile satırı okumayı sürdürürler hatta buna rağmen çoğu kez okuma yerlerini kaybederler.
 • Okurken harf ve satır atlarlar bu yüzden okuma bittiğinde konuyu anlamakta zorluk çekerler. Fakat okunanı dinlerken anlarlar bu da zeka ile alakalı problemleri olmadığını gösterir.
 • Yazı yazma becerileri zayıftır. Yazı formunda gözle görülür şekil bozukluğu vardır. Yazarken çok bastırabilirler ya da çok hafif yazarlar (silik duracak şekilde)
 • Yazarken ya da okurken harfleri ters yazma ve okuma durumları yaşarlar. (b yi d olarak görme ve yazma gibi) Ayrıca kalemi hatalı tutabilirler.
 • Ezber yapmakta güçlük çekerler. Bu onlar için büyük bir stres faktörü olabilmektedir.
 • Yazarken veya okurken kağıda çok yakından bakabilirler.
 • Konuşurken kelime seçimleri hatalı olabilmektedir.
 • Saatleri öğrenmede zorluk çekerler. Mekân, gün, ay gibi zaman kavramlarında zayıftırlar.
 • Dikkat ve yoğunlaşma problemi yaşarlar.
 • Bellekte zayıflık yaşarlar. Hafıza yönünden zayıf kalabilirler.
 • Düzensizlik yaşayabilirler hayatlarının her alanında.
 • Algı sorunları yaşarlar. Akranlarına göre daha geç kavrayıp daha geç algılarlar.
 • Aritmetikte zorlanırlar. İşlem basamaklarını karıştırabilirler hatta işlem basamaklarını yaparken zorlanabilirler. Kesirler, oran-orantı kısacası matematiksel birçok işlem de zorlanırlar.
 • Çarpım tablosunu öğrenme de ve ezberleme de zorluk çekerler.
 • Sıralama gerektiren öğrenmede zorlanabilirler.
 • Geriye doğru sayma da zorluk çekerler. ( haftanın günlerini geriye doğru sayma ya da 10 dan 0 a kadar geri sayma vb )
 • Rakamları ters yazabilirler (6 yı 9 olarak yazma) yada yazarken yerlerini değiştirebilirler. (18 yazacakken 81 yazma)
 • Yeni bir dil gibi ardışıklık gerektiren becerilerde başarısız olabilirler. ( yabancı dil öğrenimi)
 • Duygusal olarak hassastırlar.
 • Motor becerileri akranlarına göre daha zayıftır, koordinasyon güçlüğü çekerler. (bisiklet sürmekte güçlük, ip atlama da güçlük)
 • Sosyal becerilerde aktif değillerdir.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle eğitim hayatındaki başarıları ciddi anlamda olumsuz etkilenmektedir. Varolan potansiyelin ortaya çıkarılması, öğrenme güçlüğünün ortadan kaldırılması esasına bağlı olarak öğrencilerimizin başarılarını en zirveye taşıyabilecekleri bir hizmet sunmaktayız. Çocuklarımız okul ve sınıfta yaşadıkları duygusal ve davranışsal güçlüklerin yanı sıra genel yaşamla ilgili sorunlarla da sıklıkla karşılaştıkları görülmektedir. Kurumumuz en doğru yöntemler ile, çocuğun ailesi ve öğretmenleri ile iş birliği içinde hareket ederek bireyselleştirilmiş yöntemler ile en iyi hizmeti sunmaktadır.